Om mig

OM MIG

 

Jag blev legitimerad psykolog 2001 och har sedan dess jobbat inom ett brett fält av det psykologiska arbetsområdet med både föreläsning/utbildning och psykologisk behandling. Jag har min psykologiska skolning i både psykodynamisk och kognitiv teoribildning och arbetar gärna med både grundläggande, livslånga problem och mer akuta problem grundade i vardagen här och nu.


Livet, utbildning och arbetserfarenhet har gjort mig trygg med de flesta ämnen som kommer upp i arbetet med människor. Jag tar mig därför gärna an ämnen som döden och sexualitet med nyfikenhet och kunskap. Jag stävar efter en trygg miljö för alla i både föreläsningar och möten, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och/eller funktionsnedsättning.


Som legitimerad psykolog följer jag naturligtvis lagar och riktlinjer kring journalföring och både föreläsningar och psykologisk behandling grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. Sekretess är en självklarhet!

Navigering


Hem

Tjänster

Kontakt


© Copyright. All Rights Reserved.