Tjänster

TJÄNSTER

Psykologi


Livet pågår hela tiden. Ibland händer saker vi inte väntar oss eller inte vill ska hända och vi behöver hjälp och stöd av någon utomstående. Det kan till exempel vara vid:


 • Akut kris
 • Trauma
 • Förlust
 • Relationsproblematik
 • Nedstämdhet/depression
 • Ångest
 • Familjeproblem
 • Arbetsrelaterade frågor 
 • Livskriser med andra bakomliggande orsaker


En gemensam nämnare när livet blir svårt är att vi lätt fastnar i mönster som förstärker svårigheterna eller gör att vi inte lever som vi önskar.

.

Sexologi


Jag tar emot personer som behöver hjälp och stöd att hitta ett roligare, mer lustfyllt och mer fungerande sexliv. Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner (eller partners om ni lever i en utvidgad relation).

Jag föreläser också gärna kring olika sexologiska frågeställningar på alla nivåer, i olika organisationer och sammanhang och för alla åldrar.

 

Här kan du få hjälp med problem med din sexualitet såsom

 • Svårighet med att hitta lusten
 • Orgasmsvårigheter
 • Underlivs- och samlagssmärtor
 • Rädsla inför sexuellt samliv
 • Funderingar kring sexuell läggning


Som partners kan ni få hjälp med

 • Kommunikationssvårigheter
 • Otrohet
 • Bristande lust

Föreläsning/utbildning


Jag föreläser och utbildar i skolor, vid företag eller för föreningar på olika teman såsom sexualitet, HBTQ och suicidprevention.

Andra behov?

Har du behov av stöttning i andra frågor än ovanstående änmen? Ring eller mejla mig.

Navigering


Hem

Tjänster

Kontakt


© Copyright. All Rights Reserved.